Veiligheid & Betrouwbaarheid

Hier lees je hoe wij de veiligheid van dit platform borgen, en wat je zelf kunt doen.
Veiligheid & BetrouwbaarheidWat doen wij aan veiligheid? › Helpdesk, screenen, monitoren & modereren

Helpdesk, screenen, monitoren & modereren

Via dit platform kom je makkelijk met elkaar in contact om iets voor elkaar of de wereld te betekenen. Om jouw veiligheid en die van anderen te beschermen, screenen, monitoren & modereren wij actief op de naleving van onze gedragsregels en algemene voorwaarden

In dit artikel lees je wat wij doen om het veilig te houden. Er zijn ook heel veel dingen die jij kunt doen, deze lees je hier

 

1. Helpdesk

Onze collega's van de helpdesk zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur. Zij zijn er voor jou:

 

2. Screening

Voor jouw veiligheid screenen we automatisch alle activiteiten en geplaatste content op het platform: alle oproepjes (vraag en aanbod), aangemaakte profielen (van personen en organisaties), berichten, referenties en overige content die op het platform geplaatst wordt. Zo kunnen we controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten, illegale of verboden content of schendingen van onze algemene voorwaarden of gedragsregels.

De screening gebeurt automatisch met een speciaal ontwikkelde 'screeningstool'. Zo blijft ieders privacy beschermt maar houden we het veilig. Er zijn twee mogelijke uitkomsten van de screening: 

  • Geen schending geconstateerd. De gescreende activiteiten en content worden niet bewaard. 
  • Mogelijke schending geconstateerd. De gescreende activiteiten en content worden tijdelijk opgeslagen voor nader onderzoek door ons screeningsteam. 

Het screeningsteam beoordeelt alle mogelijke schendingen. Ook hier zijn er twee mogelijke uitkomsten:

  • Geen schending geconstateerd. De gescreende activiteiten en content worden niet bewaard. 
  • Schending geconstateerd. Het screeningsteam onderneemt passende actie. Hieronder lees je meer over de mogelijke acties die wij ondernemen. 

3. Monitoring & moderatie

We willen een omgeving creëren waar iedereen er voor elkaar kan zijn. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn daarom ontzettend belangrijk voor ons.

Indien wij meldingen, aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen, de screening een schending constateert of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of de Privacyverklaring en/of onze gedragsregels dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Wij kunnen deze maatregelen ook treffen indien er op onredelijke wijze gebruik maakt van het platform, bijvoorbeeld indien jouw deelname en gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van het platform verstoort: 

  • We kunnen de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van dit platform

  • of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker (tijdelijk) beperken

  • of bepaalde inhoud wijzigen of verwijderen

Denk bijvoorbeeld aan een schorsing van het account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van oproepjes of beoordelingen of het beperkt kunnen plaatsen van oproepjes of reacties. 

De betreffende gebruiker(s) wordt hierover altijd ingelicht. Wanneer er sprake is van een partnerplatform, dan overleggen we altijd met onze lokale partner over de te ondernemen actie. 

 

 

 

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?